Služby

Daňové poradenství

Naše společnost je zapsána v seznamu poradenských společností vedeném Komorou daňových poradců ČR a působí v oboru daní úspěšně již od r. 1991. Činnost certifikovaných daňových poradců spočívá především v poradách a konzultační činnosti během roku dle potřeb klienta.

Poskytujeme daňové poradenství stálým i jednorázovým klientům. Zpracováváme daňová přiznání a zastupujeme Vás před Finančním úřadem.

 • vyhotovení veškerých daňových přiznání
 • prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby o tři měsíce na základě udělené plné moci daňovému poradci
 • průběžné daňové poradenství
 • zpracování odborných stanovisek a analýz
 • podpora při kontrolách ze strany finančních úřadů
 • zastupování a součinnost při daňových řízeních
 • koncepční daňové poradenství při reorganizaci podnikových struktur
 • daňové plánování a optimalizace, koncepční poradenství při investicích a leasingu

Vedení účetnictví a daňové evidence

Nabízíme komplexní služby pro podnikatele i neziskový sektor nejen v oblasti daní, ale i v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy.

Pomáháme klientům vést své podnikání bez zbytečných starostí. Jsme společností, které na svých klientech záleží, a děláme maximum pro to, aby od nás dostávali všechen komfort, který si zaslouží. Klienti se mohou spolehnout také na to, že za veškeré námi poskytnuté služby ručíme a jsme na tuto činnost pojištěni.

 • poradenství a konzultace
 • daňová optimalizace při sestavení roční uzávěrky
 • zaúčtování prvotních dokladů
 • kontrola již pořízených záznamů
 • střediskové účetnictví, vedení zakázek
 • metodické vedení
 • příprava interních dokladů potřebných k správnému vedení účetnictví
 • zpracování roční závěrky včetně dokladových inventarizací

Mzdová agenda

Našim klientům, kteří nedisponují vlastními kapacitami pro mzdovou a personální agendu, poskytujeme rovněž služby vedení mzdového účetnictví a personální agendy.

 • komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
 • zpracování roční mzdové uzávěrky – zúčtování záloh zaměstnanců, vyúčtování společnosti
 • archivace vybraných dat zpracovávané mzdové agendy v souladu s požadavky legislativy platné v ČR
 • příprava veškerých dokumentů vyžadovaných českými pracovněprávními předpisy
 • podpora při kontrolách prováděných příslušnými orgány (FÚ, ZP, ČSSZ)
 • mzdové a personální poradenství